Aktualizace dne 22.11.2017

 

CERHOVICKÉ SEMINÁŘE  UŽ MAJÍ TERMÍNY

(anotace postupně doplním)

 

UŽITEČNÉ INFORMACE

ČLÁNKY A NOVINKY

 
Svým příznivcům mé publikační činnosti v oblasti daně z přidané hodnoty oznamuji, že se mi podařilo přesvědčit pana Zdeňka Kuneše, aby převzal a pokračoval v této činnosti ve stejném duchu jako já. 
 
Důkazem je již kniha, kterou si můžete prohlédnout

Moje práce a specializace

 

V seznamu daňových poradců KDP  ČR jsem  zapsaná od roku 1993.

V roce 1997 jsem  založila firmu TARA CZC, s.r.o. s předmětem činnosti vedení účetnictví a  daňové poradenství. V této firmě působím dodnes.

V akademickém roce 2002/2003 jsem  absolvovala třísemestrální  kurz „Základy práva pro daňové poradce“ s obhájením závěrečné práce.

Od roku 2004 jsem se začala převážně zabývat daní z přidané hodnoty. V tomto oboru pracuji jako nezávislá daňová poradkyně .

Poskytuji individuální daňové poradenství podnikatelům, ekonomům a účetním firem . Forma daňového poradenství může být jak osobním jednáním , tak e-maily, v obtížnějších případech vypracováním detailního písemného stanoviska.

 

Pracuji jako lektorka veřejných seminářů k zákonu o DPH pro komerční agentury ( 1.VOX, Verlag Dashofer, Notia, Anag, IVU Pardubice, agentura Otto Novák Kolín).

 

Rovněž poskytuji tzv. in house semináře dle požadavků konkrétním firmám .

 

Jedním z cílů mé lektorské činnosti  je poskytnout přijatelnou formou výklad velmi obtížného zákona o DPH těm, kteří se s tímto zákonem ve své praxi denně setkávají a přitom musí znát i velké množství dalších zákonů,  nejen daňových.

 

Stejně přistupuji ke své publikační činnosti v oblasti daně z přidané hodnoty, kdy se snažím na konkrétních příkladech maximálně přiblížit aplikaci zákona do praxe,  včetně způsobu zaúčtování  některých problematických oblastí zákona.